5 Μαρτίου, 2012

Ο Θεός είναι γυναίκα!

Ο άνθρωπος, από την αρχή σχεδόν της ύπαρξης του πάνω στον πλανήτη, έθεσε κάποια ερωτήματα φιλοσοφικού περιεχομένου, όπως… ποιος είμαι ? από πού έρχομαι ?