Συναστρία

Αστρολογία Σχέσεων (Συναστρία)

Πληροφορίες Συνεδρίας
Διάρκεια:
1 ώρα & 30 λεπτά
Απαραίτητα στοιχεία:
Ημερομηνία & ώρα γέννησης
Χρονολογία
Τόπος γέννησης
του/της ενδιαφερόμενου/ης και της/του συντρόφου

Κόστος συνεδρίας: 80,00 €

Σύντομη Περιγραφή

Τι σημαίνει Συναστρία?  Η λέξη συναστρία είναι σύνθετη και παράγεται από τις λέξεις “Συν + Άστρο”. Στην αστρολογία, συναστρία ονομάζεται η σύνθεση δύο ωροσκοπίων με σκοπό την ερμηνεία και την πορεία μιας σχέσης. Για να γίνει μια προσωπική συνεδρία με αντικείμενο τη Συναστρία, θα πρέπει ήδη να υπάρχει σχέση μεταξύ των ατόμων. Όπως σε  κάθε Αστρολογική εργασία, είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε ημερομηνία, χρονολογία, ώρα και τόπο γέννησης των ατόμων.

Σκοπός της Συνεδρίας

Ο σκοπός της συγκεκριμένης Συνεδρίας είναι η κατανόηση του ρόλου του καθενός μέσα στη σχέση, καθώς και η κατανόηση των υποχρεώσεων αλλά και των δικαιωμάτων που προκύπτουν από αυτή τη σχέση.

Αποτέλεσμα Συνεδρίας

Όταν τα άτομα κατανοήσουν το εσωτερικό κίνητρο που τα δένει, μπορούν με μεγαλύτερη ευκολία να θέσουν τον εαυτό τους μέσα στη σχέση και να αποφασίσουν κατά πόσο ικανοποιούνται τα εσωτερικά αυτά κίνητρα. Τέλος έχουν στη διάθεση τους στοιχεία που θα τα βοηθήσουν την κατανόηση του δικού τους εαυτού και στην αποδοχή ή όχι των καταστάσεων που προκύπτουν.

Πληροφορίες για το κλείσιμο της συνεδρίας

Πριν κλείσετε μια συνεδρία με την Ελίνα Βατικιώτη, θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί της τηλεφωνικά ή με μήνυμα στο email της. Περισσότερες πληροφορίες επικοινωνίας θα βρείτε στην σελίδα επικοινωνίας.

Ο βασικός σκοπός της επικοινωνίας είναι αρχικά να οριστεί η ημέρα και ώρα της συνεδρίας. Εξίσου όμως σημαντικές είναι και οι πληροφορίες που χρειάζονται για την κατάστρωση του Αστρολογικού σας Χάρτη. Τα στοιχεία αυτά θα αναφέρονται πάντα στην κορυφή της σελίδας όλων των συνεδριών που αναλαμβάνονται.

Δείτε άλλες συνεδρίες που αναλαμβάνονται