Συναστρία

Συναστρία

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Διάρκεια Σεμιναρίου:
9 ώρες
Συνεδριάσεις:
2 συνεδριάσεις 3 ωρών
Εργαστήρια:
1 εργαστήριο 3 ωρών

Κόστος σεμιναρίου: 90,00 €

Σύντομη Περιγραφή

Άλλο ένα εξαιρετικά δημοφιλές αστρολογικό θέμα είναι η Αστρολογία Σχέσεων ή αλλιώς Συναστρία.

Λόγω της τεράστιας πληροφορίας που εμπεριέχει το Σεμινάριο, έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε οι μαθητευόμενοι να έχουν το περιθώριο να επεξεργαστούν κάθε ενότητα στον δικό τους χρόνο.

Οι ενότητες αυτές είναι :

  • Όψεις / Οικοθεσία
  • Διπλός χάρτης
  • Combined
  • Relationship

Τέλος η πρακτική άσκηση γίνεται πάνω στους προσωπικούς χάρτες και σχέσεις που επιλέγουν οι ίδιοι οι μαθητευόμενοι.

Μετά το πέρας του συγκεκριμένου Σεμιναρίου όλοι οι μαθητευόμενοι και καθένας με τον τρόπο του, θα είναι έτοιμοι να προσεγγίζουν πλέον με ευχέρεια  κάθε αστρολογικό χάρτη Σχέσης.

Το Σεμινάριο μπορούν να το παρακολουθήσουν όσοι έχουν γνώση Ζωδιακών περιοχών, Πλανητών, Οικοθεσίας και Όψεων.

favicon

Δείτε άλλα προγραμματισμένα σεμινάρια

favicon