Πλανήτες

Πλανήτες

Πληροφορίες Μαθήματος
Πρωταρχικό Επίπεδο

Διάρκεια Κύκλου: Περίπου 4 μήνες
Αριθμός μαθημάτων: 16 μαθήματα 3 ωρών

Σημείωση: Η ύλη της ενότητας έχει ενσωματωθεί στο εντατικό τμήμα ερμηνείας

Σύντομη Περιγραφή

Το μάθημα  αφορά αρχάριους σπουδαστές, οι οποίοι όμως γνωρίζουν τις βασικές αστρολογικές αρχές και τις Ζωδιακές περιοχές σε βάθος. Αναλύονται όλοι οι Πλανήτες σε κάθε Ζωδιακή Περιοχή και εμβαθύνεται ο ρόλος που παίζουν στην συμπεριφορά της προσωπικότητας. Η γνώση των Πλανητών στα Ζώδια, θεωρείται βασική προϋπόθεση για την ορθή ερμηνεία ενός χάρτη. Επιπλέον αναλύονται για κάθε έναν ξεχωριστά οι Μορφότυποι Συμπεριφορικής Δράσης. Αυτό σημαίνει πως οι μαθητές διδάσκονται και εκπαιδεύονται στην βάση της Αστρολογικής Ερμηνείας. Κάθε πληροφορία για τους Πλανήτες αποκτά άλλη διάσταση μέσα από την γνωριμία μας με τη δράση τους.

Βαθμός Δυσκολίας

40%

Πρόγραμμα Μαθημάτων

1ο Μάθημα: Ωροσκόπος

2ο Μάθημα:  Ήλιος στις Ζωδιακές περιοχές

3ο Μαθημα: Σελήνη στις Ζωδιακές περιοχές

4ο Μάθημα: Εργαστήριο – Ασκήσεις

5ο Μάθημα: Ερμής (Προσωπικοί)

6ο Μάθημα: Αφροδίτη (Προσωπικοί)

7ο Μάθημα: Άρης (Προσωπικοί)

8ο Μάθημα: Εργαστήριο – Ασκήσεις

9ο Μάθημα: Δίας (Κοινωνικοί Πλανήτες)

10ο Μάθημα: Κρόνος (Κοινωνικοί)

11ο Μάθημα: Ουρανός (Εξω-Κρόνιοι)

12ο Μάθημα: Ποσειδώνας (Εξω-Κρόνιοι)

13ο Μάθημα: Πλούτωνας (Εξω-Κρόνιοι)

14ο Μάθημα: Χείρωνας (Εξω-Κρόνιοι)

15ο Μάθημα: Δεσμοί της Σελήνης

16ο Μάθημα: Εργαστήριο – Ασκήσεις

Πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας των μαθημάτων

Τα μαθήματα θα λαμβάνουν χώρα κάθε εβδομάδα live την ημέρα και ώρα που αναγράφεται στην κορυφή της σελίδας.

  • 15 λεπτά πριν την έναρξη του μαθήματος, οι μαθητευόμενοι θα λαμβάνουν email που θα τους συνδέει με την online πλατφόρμα για τα μαθήματα.
  • Τα μαθήματα θα καταγράφονται και θα παραμένουν online στην πλατφόρμα έως και 1 εβδομάδα μετά το πέρας του τρέχοντος μαθήματος. Έτσι οι μαθητευόμενοι θα έχουν την δυνατότητα να τα παρακολουθήσουν όσες φορές το θελήσουν.
  • Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που κάποιος μαθητευόμενος δεν μπορεί να παραστεί σε κάποιο ή κάποια από τα ζωντανά μαθήματα.
  • Σε κάθε μάθημα θα δίνονται ασκήσεις με τις οποίες οι μαθητευόμενοι θα μπορούν να εφαρμόσουν πρακτικά όσα έμαθαν στην διάρκεια του μαθήματος. Οι ασκήσεις αυτές θα συζητούνται ζωντανά με την καθηγήτρια κατά την περίοδο των εργαστηρίων του κύκλου.
  • Στο τέλος κάθε κύκλου οι μαθητευόμενοι θα λαμβάνουν με email τις σημειώσεις των μαθημάτων.
favicon

Δείτε άλλα μαθήματα του ίδιου Επιπέδου

favicon