Οι 330 Όψεις

Οι 330 Όψεις

Πληροφορίες Μαθήματος
Επίπεδο Σύνθεσης

Διάρκεια Κύκλου: Περίπου 3 μήνες
Αριθμός μαθημάτων: 12 μαθήματα 3 ωρών

Σημείωση: Η ύλη της ενότητας έχει ενσωματωθεί στο εντατικό τμήμα ερμηνείας

Σύντομη Περιγραφή

Το μάθημα “οι 330 Όψεις”  θεωρείται συνέχεια των Πλανητικών Όψεων με ιδιαίτερη όμως έμφαση, ανάλυση και εμβάθυνση της Πλανητικής Συνδιαλλαγής όσον αφορά τις όψεις Συνόδου – Αντίθεσης – Τετραγώνου – Τριγώνου και Εξαγώνου.  Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές κατανοούν τη σημασία των όψεων σαν δείκτη γεγονότων. Οι όψεις των Πλανητών ξεκινούν από τον Ήλιο και τη Σελήνη και φτάνουν μέχρι τον Ποσειδώνα και τον Πλούτωνα. Στα μαθήματα συμπεριλαμβάνονται και οι όψεις όλων των πλανητών με τον Ωροσκόπο και το Μεσουράνημα. Διευκρινίζονται οι διαφορές ανάμεσα στις όψεις Τετραγώνου και Αντίθεσης καθώς και Τριγώνου – Εξαγώνου. Δίνονται συνοπτικά και ενδεικτικά γεγονότα που προκαλούνται μέσω των βασικών όψεων.

Βαθμός Δυσκολίας

55%

Πρόγραμμα Μαθημάτων

1ο – 10ο Μάθημα: Ανάλυση των 330 Πλανητικών Όψεων του Γενέθλιου Χάρτη

11ο – 12ο Μάθημα: Εργαστήριο – Ασκήσεις

Πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας των μαθημάτων

Τα μαθήματα θα λαμβάνουν χώρα κάθε εβδομάδα live την ημέρα και ώρα που αναγράφεται στην κορυφή της σελίδας.

  • 15 λεπτά πριν την έναρξη του μαθήματος, οι μαθητευόμενοι θα λαμβάνουν email που θα τους συνδέει με την online πλατφόρμα για τα μαθήματα.
  • Τα μαθήματα θα καταγράφονται και θα παραμένουν online στην πλατφόρμα έως και 1 εβδομάδα μετά το πέρας του τρέχοντος μαθήματος. Έτσι οι μαθητευόμενοι θα έχουν την δυνατότητα να τα παρακολουθήσουν όσες φορές το θελήσουν.
  • Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που κάποιος μαθητευόμενος δεν μπορεί να παραστεί σε κάποιο ή κάποια από τα ζωντανά μαθήματα.
  • Σε κάθε μάθημα θα δίνονται ασκήσεις με τις οποίες οι μαθητευόμενοι θα μπορούν να εφαρμόσουν πρακτικά όσα έμαθαν στην διάρκεια του μαθήματος. Οι ασκήσεις αυτές θα συζητούνται ζωντανά με την καθηγήτρια κατά την περίοδο των εργαστηρίων του κύκλου.
  • Στο τέλος κάθε κύκλου οι μαθητευόμενοι θα λαμβάνουν με email τις σημειώσεις των μαθημάτων.

Δείτε άλλα μαθήματα του ίδιου Επιπέδου